FSB Brandskydd   HEM | OM | KONTAKT | PARTNERS  
                 
  Produkter - brandsläckare brandlarm nödbelysning   Tjänster - brandkonsult brandingenjör brandskyddsdokumentation   Brandskyddsutbildningar - HLR Grundläggande brandskydd Brandskyddsansvarig Heta arbeten   Resurser - Lagtexter ur BBR LSO SRVFS MSBFS samt Mallar  
                 
                 
  RISE Sakkunnig brandskydd SAK  

I alla verksamheter är det viktigt att ha ett fullgott brandskydd. För dig och ditt företag, för dina kunder och för din personal. Likaså är det ur juridisk synpunkt viktigt att följa de regelverk som existerar.

Du vill vara säker på att försäkringarna gäller och slippa anmärkningar vid tillsyn. Det är dock svårt att finna en partner som tar hand om ditt skydd på ett effektivt sätt. Kanske får du dina brandsläckare servade varje år men ingen tittar på dina utrymningsvägar eller brandceller. En konsultfirma tar hand om din brandskyddsdokumentation men skyltar och utrustning får du leta efter på annat håll. Du är alltid beroende av flera aktörer och ansvaret för att finna information om vad som krävs ligger på dig.

FSB är aktören som tar hela bördan. Vi kan brandskydd!

FSB kan hjälpa till i byggprocessen, utrusta lokalerna och sedan ta hand om brandskyddet. Helhetslösning eller valda delar. Du är välkommen!

 
 

SORTIMENT


 
     

Våra brandingenjörer kan hjälpa till med att ta fram bygghandlingar för brandskyddet. Brandskyddsdokumentation, brandritningar och kontrollplan. Vi kan även ändra godkänt personantal i dina lokaler om förutsättningarna tillåter.

Vi har alla varianter av släckutrustning. Vanliga brandsläckare med pulver, skum eller koldioxid. Även brandposter, brandfiltar och punktsprinkler. I denna kategori finner du även tillbehör som skåp för dina brandsläckare samt reservdelar.

Nödbelysning eller vägledande markeringar finns i utbudet. Vi använder oss i huvudsak av LED-teknik och armaturerna kommer med självtestfunktion. I kategorin finns utbytesbatterier och reservdelar.

I vår larmkategori hittar du brandlarm, utrymningslarm och andra produkter för tidig detektion av brand. Vi har även gaslarm samt kan vår duktiga samarbetspartners leverera kamerasystem, inbrottslarm och certifierade anläggningar. I kategorin hittar du även sammankopplande brandvarnare.

Våra brandsäkra skåp är gjorda för dig som säljer brandfarliga varor. De är givetvis godkända och finns i flertalet storlekar och utföranden.

Utbildningarna är många, genomtänkta och välbearbetade. Vårt mål är alltid att deltagarna finner ämnet intressant. Det är då man lär sig! I våra släckövningar arbetar du med gas- och vätskebränder samt flera olika brandsläckare.

Våra duktiga tekniker installerar, servar och tar hand om dina brandtekniska system.

Allt detta och mycket mer finner ni hos FSB Sverige!

 
 

AKTUELLT


 
     

SBA

Vi tar hand om verksamhetens brandskydd till en fast årlig kostnad. Vi dokumenterar brandskyddet samt utför årliga kontroller. Personalen utbildas i grundläggande brandskydd och vi genomför utrymningsövningar enligt utbildningsplan. Vi sätter tillsammans med kunden upp en brandskyddsorganisation och ger stöd i det löpande brandskyddsarbetet.

Med vårt paket förebygger kunden effektivt att brand uppstår samt eliminerar problem vid tillsyn. Tack vare att organisationen med SBA-paketet följer brandskyddskraven i Lagen om skydd mot olyckor uppfyller man då också försäkringskraven vilket gör att ersättningsanspråk vid nyttjande av brandförsäkringen löper smidigt.

Styrelseansvar i bostadsrättsförening

FSB har tagit fram en paketlösning för bostadsrättsföreningar som ger styrelsen total kontroll över fastighetens brandskydd. FSB besiktar fastigheten, sätter samman ett underlag för föreningens systematiska brandskyddsarbete samt utbildar styrelsen. Därefter utför vi löpande den omfattande kontroll som skall ske årligen.

>> Broschyr - Styrelseansvar i BRF

>> Broschyr - KEDJAN - SBA för företag med filialer

 
  Förenade Svenska Brandskyddsbolaget AB   © 2017   Utdelningsadress
BOX 5068
200 71 Malmö
  040-627 04 75
info@fsbsverige.se