FSB Brandskydd   HEM | OM | KONTAKT | PARTNERS  
                 
  Produkter - brandsläckare brandlarm nödbelysning   Tjänster - brandkonsult brandingenjör brandskyddsdokumentation   brandskyddsutbildningar HLR heta arbeten grundläggande brandskydd   Resurser - Lagtexter ur BBR LSO SRVFS MSBFS samt Mallar  
                 
                 
     

Här samlar vi regelverk, broschyrer eller annan information som vi finner användbara vad gäller brandskydd. Har du förslag på information som du vill få tillgång till, slå oss en signal!

 
 

LAGAR


 
 

lag

 

 

>> Lag om skydd mot olyckor - LSO

>> Lag om brandfarliga varor

 

 
 

FÖRESKRIFTER & REGELVERK


 
     

BRANDFARLIG VARA

>> Brandfarlig vara

>> Hantering av brandfarlig vara

>> Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

>> Gas i lös behållare

>> Aerosolbehållare

>> Försäljningsställen

>> Explosionsfarlig miljö

ÖVRIGT

>> Fyrverkerier

>> Hotell

>> SBA-Systematiskt brandskyddsarbete

>> Skriftlig redogörelse

 
 

BOVERKET


 
     

>> BBR-Boverkets Byggregler

>> BBRAD - Analytisk dimensionering

>> BBRBE - Brandbelastning

>> EKS - Konstruktionsstandarder

>> VÄS 2 - Bygganmälan

 
 

REKOMMENDATIONER


 
     

>> Brandsläckare

>> Service av brandgasventilation

>> Service av brandposter

 
 

BROSCHYRER & ÖVRIGT


 
     

>> Brandsäker bostad

>> Brandsäker camping

>> Brandsäkerhet i flerbostadshus

>> Brandvarnare

>> Kommunal tillsyn

>> Konstruktionslösningar

>> MSB om LSO

>> Skälig omfattning

>> Spillinstruktioner-Brandfarliga varor

>> Broschyr-Brandfarlig vara

>> Informationsblad - Laddning av fordonsbatterier

>> Handbok - Brandfarliga varor i butiksmiljö

 
  Förenade Svenska Brandskyddsbolaget AB   © 2017   Utdelningsadress
BOX 5068
200 71 Malmö
  040-627 04 75
info@fsbsverige.se