FSB Brandskydd   HEM | OM | KONTAKT | PARTNERS  
                 
  Produkter - brandsläckare brandlarm nödbelysning   Tjänster - brandkonsult brandingenjör brandskyddsdokumentation   Brandskyddsutbildningar - HLR Grundläggande brandskydd Brandskyddsansvarig Heta arbeten   Resurser - Lagtexter ur BBR LSO SRVFS MSBFS samt Mallar  
                 
                 
     

FSB erbjuder ingenjörs- och brandkonsulttjänster. Våra duktiga tekniker kan hjälpa till med service eller installation av brandtekniska system.

 
 

PROJEKTERING och BRANDSKYDDSDOKUMENTAION


 
     

FSB projekterar med strävan efter att hitta brandtekniska lösningar med kunden i fokus. De förslag vi tar fram ska göra så att kunden får bättre, enklare och mer kostnadseffektiva lösningar. Brandskyddsdokumentation, brandritningar samt utrymningsdimensionering är de vanligaste tjänsterna inom detta segment.

I projekteringsstadiet och under byggnation är brandingenjören inblandad i varierad omfattning beroende på hur komplex byggnaden ska bli. Vi tar fram projekteringshandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar. Allt efter en beprövad arbetsgång så att allt ifrån bygglovsansökan till slutbesked går smidigt.

 
 

RISKUTREDNING


 
     

Riskutredningar för brandfarlig vara, klassningsplaner samt explosionsskyddsdokumentation utförs för industri- lager och handel.

FSB har omfattade erfarenhet av brandfarliga varor och kan tack vare en välutveckald arbetsmetod ta fram riskutredningar effektivt. Nytt för 2020 är att vi även gör riskutredningar för laddning av fordonsbatterier.

 
 

TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR


 
     

FSB hanterar hela asökningsprocessen. Vi gör en riskinventering med tillhörande riskutredning, därefter tar vi fram kompletta ansökningshandlingar. Om det behövs så utbildar vi även personal och föreståndare för hanteringen av den brandfarliga varan så att verksamheten skyndsamt kan uppfylla kraven för att erhålla tillståndet.

Givetvis kan vi även förse verksamheten med förvaringslösningar eller andra produkter som krävs.

 
 

FASTIGHETSBESIKTNING


 
     

Vid försäljning eller förvärvande av byggnader är det viktigt att informera sig om byggandens brandtekniska skick för att undvika obehagliga överraskningar.

Om byggnaden ska användas till en annan verksamhet än den tidigare ska byggande anpassas i sin utformning efter Boverkets Byggregler. Det är i dessa fall särskilt viktigt att undersöka de brandtekniska förutsättningarna. FSB har lång vana av besiktningar.

 
 

SBA


 
     

Det kan vara svårt att hitta rätt bland alla regelvek. Dessutom är omfattningen på företagets SBA beroende på lokalernas yta, personalantal och verksamhet. Vi håller utbildningar för brandskyddsansvarig i vilken du lär dig hur SBA fungerar samt hur man skapar ett fungerande brandskyddsarbete. Du kan också låta oss göra jobbet!

Paketlösningar finns att tillgå där besiktning, återkommande kontroller, utbildningar och service av brandtekniska system ingår till fasta kostnader.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

FSB har tagit fram ett system för att styrelsen i en BRF på ett enkelt sätt kan få grepp om fastighetens brandskydd. En broschyr som ger mer information hittar du här under.

>> Broschyr - Styrelseansvar i BRF

 
 

TEKNIKER


 
     

FSBs tekniker servar, underhåller och reparerar brandtekniska system. Vi kan erbjuda allt ifrån brandtätningar till installation av nödbelysning och brandlarm. Vi servar, reparerar och installerar rökluckor.

Vi utför årlig service av brandsläckare och brandposter. Givetvis efter de standarder som är gällande för rutinen eller produkten.

 
  Förenade Svenska Brandskyddsbolaget AB   © 2017   Utdelningsadress
BOX 5068
200 71 Malmö
  040-627 04 75
info@fsbsverige.se