Vi bygger bättre brandskydd!


Brandskyddsbeskrivningar och riskutredningar för brandfarliga varor.
Brandtekniska installationer.
Färdiga lösningar för systematiskt brandskyddsarbete för butikskedjor.

Vi tar hand om ditt brandskydd!

Vår ingenjörsavdelning är experter på brandinriktad byggjuridik. Att hitta lösningar för brandskyddet som gör ditt projekt enklare och spara istället för att fördyra är vår passion. Då vi skriver brandskyddsbeskrivningar och ritar brandritningar i parti och minut kan vi alla slags projekt, dessutom levererar vi snabbt!


Vår teknikavdelning installerar och servar all slags brandteknisk utustning. Brandsläckare, nödbelysning, rökdetektering, brand- och utrymningslarm, rökluckor, punktskydd. Vi kan ta hand om det mesta.


Vare sig du behöver en utrymningsplan eller en brandingenjör för projektering av ett helt kvarter så är vi en slagkraftig partner.


Genom att kombinera våra avdelningar tar vi dessutom hand om hela brandskyddet för företag och butikskedjor. Vi kan projektera brandskyddet i din butik, utrusta den med brandteknik, ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor och sedan löpande ta hand om det systematiska brandskyddsarbetet och service av brandskyddet.

Kontakta oss!

 
 
 
 

Hur vi arbetar

Brandingenjörsavdelningen

Vi vet att byggprojekt alltid blir mer effektiva med en bra projektering, ur både kostnads- och tidsaspekt.


När man tar kontakt med oss så går vi igenom vad som behövs för att bygglovsansökan ska vara komplett. Vi ger råd om hur lösningar kan minska kostnader och/eller påskynda processen.


Vi tar sedan fram de bygglovshandlingar som behövs. Brandskyddsbeskrivning, brandritningar, kontrollplan eller vad som nu behövs för ditt speciella projekt.


Vi kan också hjälpa dig med din kontakt med kommunen så att din ansökan blir korrekt behandlad.


Det är alltid du som bestämmer hur mycket hjälp du vill ha. Du är boss och vi är ditt team!

Teknikavdelningen

FSBs tekniker servar, underhåller och reparerar brandtekniska system. Vi kan erbjuda allt ifrån brandtätningar till installation av nödbelysning och brandlarm. Vi servar, reparerar och installerar rökluckor. Vi utför årlig service av brandsläckare och brandposter. Givetvis efter de standarder som är gällande för rutinen eller produkten.


Paketlösningar finns att tillgå där besiktning, återkommande kontroller, utbildningar och service av brandtekniska system ingår till fasta kostnader. En perfekt lösning för butikskedjan!


FSB har också tagit fram ett system för att styrelsen i en BRF på ett enkelt sätt kan få grepp om fastighetens brandskydd. En broschyr som ger mer information hittar du här under.

Varför välja FSB?

FLEXIBELT & SNABBTVi anpassar lösningen till ditt behov. Du väljer i vilken omfattning du använder våra tjänster.


Allt från rådgivning till helhetslösningar!

ERFARENHETMed drygt 2 400 utförda projekt så har vi erfarenhet av alla slags byggnader och problemställningar.


Ska du bygga en villa eller ett kvarter? Vi har gjort allt!


KVALITET & KREATIVITETVi är alla vana att se utanför boxen.


Vi strävar efter att hitta enkla och kostnadseffektiva lösningar som inte påverkar din byggnad negativt.

Pakettjänster

Brandskydd för butikskedjor

Brandskydd för bostadsrättsförening

Arbetsområde

Vi servar kunder i hela landet.


I landets södra delar kan vi erbjuda hela vårt tjänsteutbud. I mellansverige servar vi våra kunder med körscheman som gör det möjligt att arbeta efter rutinerna i våra populära SBA-paket.


I de norra delarna tar vi uppdrag som kan utföras på distans, vanligtvis brandskyddsbeskrivningar och ingenjörsarbeten. Vi servar här också våra kunders butiskedjor


Våra produkter kan givetvis levereras i hela landet via post. Längst i söder erbjuder vi leverans med egen personal.

Bli vår partner!

För dig som vill kunna sälja brandprojektering av hög kvalitet

FSB har ett nätverk av samarbetspartners till vilka vi utför diverse projektering.

  • Brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsdokumentationer och brandritningar
  • Tillståndsansökan för brandfarliga varor med riskutredning
  • Rådgivning inför ny- och ombyggnation eller inför fastighetsköp


De flesta av våra samarbetspartners arbetar som arkitekter, konstruktörer, husbyggare eller driver bygglovsfirmor. Vi har ett välfungerande system för våra partners. Du som partner lägger en beställning till oss via en prioriterad e-postadress. Vi svarar och ger dig ett projektnummer. Handlingarna skickas sedan till dig inom 10 arbetsdagar.