Tjänster

Välj typ av tjänst genom att klicka på bilden nedan

Brandingenjör

Brandtekniker

Lösningsorienterad projektering
Brandskyddsbeskrivningar & Riskutredningar

FSB projekterar med strävan efter att hitta brandtekniska lösningar där kunden är i fokus.


Våra vanligaste ingenjörstjänster


Våra brandingenjörer kan ta hand om det mesta
Nedan finner du det vi gör mest utav

Brandskyddsbeskrivning

FSB Arbetar med lösningsorienterad projektering. De förslag vi tar fram ska göra så att kunden får bättre, enklare och mer kostnadseffektiva lösningar.


Brandskyddsbeskrivningar, brandritningar samt utrymningsdimensionering är de vanligaste tjänsterna inom detta segment.


Läs mer

Brandfarliga varor

Vi gör riskutredningar och strukturerar ansökningar för att få tillstånd att hantera brandfarliga varor.


Restauranger som vill hantera gasol och butiker/butikskedjor som ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga varor är de tjänster vi gör oftast.
Läs mer

Systematiskt brandskydd

FSB har ett väl utarbetat system för hur en verksamhet ska hantera sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Ett SBA ska enligt oss vara till nytta, det blir det om det är användarvänligt och lättbegripligt.


Vi håller dessutom utbildningar för brandskyddsansvariga så att systemet fungerar.


Läs mer


Brandskyddsbeskrivningar

Brandingenjören tar fram brandskyddsbeskrivning och brandritningar. Tillsammans hittar vi lösningar som passar dina idéer.


I projekteringsstadiet och under byggnation är brandingenjören inblandad i varierad omfattning beroende på hur komplex byggnaden ska bli. Vi tar fram projekteringshandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar. Allt efter en beprövad arbetsgång så att allt ifrån bygglovsansökan till slutbesked går smidigt.


Vem är behörig att utforma en brandskyddsbeskrivning?


Svaret är att vem som helst som besitter kompetensen är behörig. Man ska dock beakta att en dåligt skriven brandskyddsbeskrivning kan försena projektet eller rentav fördyra det. Man riskerar också att bygga fel med risk för liv och hälsa till följd.


Hos oss så är det en brandingenjör som författar brandskyddsbeskrivningarna. Allting kontrolleras dessutom av en cerifierad (RISE) sakkunnig person inom brandskydd. Detta samt vår mångåriga erfarenhet är vår kvalitetsstämpel!


Kontrollera gärna vilka som är certifierade på Boverkets hemsida genom att klicka på knappen till höger. Tony Lundahl hittar du hos oss!

  • Vi hittar den bästa lösningen för ditt projekt. Med förenklad eller analytisk dimensionering.

  • Brandritningarna tas fram i autocad vilket ger exakta bygghandlingar.

  • Korta handläggningstider högst 10 dagars leveranstid för de flesta projekt.

Riskutredningar & brandfarliga varor

Vi har mångårig erfarenhet av hantering av brandfarliga varor. Hantering av bandfarliga varor för butiker och restauranger är vår specialité. Tillståndprocessen kan vi innan och utan och vi är vana att ta myndighetskontakt vid tillståndsansökan.


Vi kan utbilda personal och föreståndare för hanteringen av den brandfarliga varan så att verksamheten skyndsamt kan uppfylla kraven för att erhålla tillståndet.


Givetvis kan vi även förse verksamheten med förvaringslösningar eller andra produkter som krävs.

  • Lämna ansökningsprocessen till oss.

  • Vår erfarenhet gör att samtliga ansökningshandlingar, inklusive riskutredningen, går snabbt att ta fram. Tid är pengar!

  • Korta handläggningstider högst 10 dagars leveranstid för de flesta projekt.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det kan vara svårt att hitta rätt bland alla regelvek. Dessutom är omfattningen på företagets SBA beroende på lokalernas yta, personalantal och verksamhet.
Vi tar fram ditt SBA snabbt, användarvänligt och korrekt!


Vi håller dessutom utbildningar i vilken du lär dig hur SBA fungerar samt hur man skapar ett fungerande brandskyddsarbete.


Paketlösningar finns att tillgå där besiktning, återkommande kontroller, utbildningar och service av brandtekniska system ingår till fasta kostnader.

Övriga tjänster


But wait! There´s more!

SBA för bostadsrättsföreningar

Särskilt framtaget system för systematiskt brandskyddsarbete för flerbostadshus vilket främst används av bostadsrättsföreningar.


Gratis molntjänst för digital hantering!


Hämta en brochyr här

Utbildningar

FSB skräddarsyr utbildningar och lägger vid önskemål upp utbildningstillfället tillsammans med en genomgång av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.


Entreprenadfirmor, arkitekter och liknande verksamheter utbildar vi i brandteknisk byggjuridik


Ring oss och diskutera upplägg efter Ert behov!

Fastighetsbesiktningar

Vid försäljning eller förvärvande av byggnader är det viktigt att informera sig om byggandens brandtekniska skick för att undvika obehagliga överraskningar.


Gäller aktuellt bygglov? Följer byggnaden bygglovet?

Vi är experter på byggjuridik!


Rådgivning

Ska du köpa en fastighet? Bygga en villa? Är du nytillsatt brandskyddsansvarig?


Köp några få konsulttimmar med en certifierad sakkunnig brandingenjör. Vi vågar lova att det kommer att bespara dig tid och bekymmer.Brandtekniker med kunskap
Installation, service & reparation

Tjänster efter ditt behov. Varken mer eller mindre!

Våra vanligaste teknikertjänster


Våra tekniker kan ta hand om det mesta
Nedan finner du det vi gör mest utav

Installation

FSB Installerar brandsläckare, nödbelysning, detekteringssystem och mycket annat.


De produkter vi installerar fram ska göra så att kunden får säkra och mer kostnadseffektiva lösningar.


Läs mer

Service

Vi följer branchens rekommendationer vid återkommande kontroller.


Med oss "råkar" ingen utrustning gå sönder varpå du får köpa ny.
Läs mer

Återkommande kontroll

Kontroller enligt Svensk Standard. Teknikern har full koll på vad som ska kontrolleras och har vid behov kontakt med sakkunnig brandingenjör.


Få full koll på ditt SBA och byggnadens brandskydd!


Läs mer


Installation

FSB installerar alla typer av brandteknisk utustning undantaget sprinklersystem.

Vi använder endast produkter som håller över tid och är effektiva när det väl behövs.


Med produktinköp från fabrik, importör eller grossist så kan vi hålla konkurrenskraftliga priser. Då våra tekniker alltid har stöd av sakkunnig brandingenjör så kan vi vår sak.
Vi kränger inte, vi tillgodoser behov!


Våra brandredskap följer svensk och EU-standard.
Elinstallationer sker av behörig tekniker


  • Vi har släckredskap som passar just din verksamhet.

  • Storkundsservice över hela landet

  • Kvalitetsprodukter som håller!

Service och återkommande kontroll

FSBs tekniker servar, underhåller och reparerar brandtekniska system. Vi kan erbjuda allt ifrån brandtätningar till service och reparation av rökluckor.


Vi utför årlig service av exempelvis nödbelysning, brandsläckare och brandposter. Givetvis efter de standarder som är gällande för rutinen eller produkten.


Besiktningar och kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet är vår specialitet. Vi skräddarsyr en lösning för just din verksamhet och sköter sedan löpande ditt brandskydd. Den perfekta lösningen för butikskedjan!

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS!